Prawa autorskie

Wszystkie zdjęcia i treści na tej stronie pozostają własnością Bartosza Chrzanowskiego. Obrazy nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody.

Zakupione wydrukowane fotografie uprawniają nabywcę do własności obrazu, ale nie do praw autorskich do obrazu, które pozostają własnością Bartosza Chrzanowskiego nawet po zakupie.